24.05.2024 16:52
Alfatom Gaasi ja Soojus OÜ
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasivõrkude, kõrg ja keskmise surve gaasijuhtmete ehitus ja paigaldus, kanalisatsiooni ja veetorude paigaldus, gaasiseadmete tarne ja paigaldus, projekteerimine

Kontaktid +372 35 66470
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Gaasiseadmete paigaldus

Tööstusettevõte või erasektori gaasivarustuse korraldamisel nõutakse erinevate gaasiseadmete paigaldust, olenevalt sellest, milline gaasivarustussüsteem on valitud, kas autonoomne või tsentraliseeritud.
Kumbki nendest omab oma eelised ja puudused.

Gaasivarustuse tsentraliseeritud süsteemid — see on objekti loodusgaasiga varustamine distributiivsest kesk- või kõrgsurve gaasitorustikust.

Vallas gaasivarustussüsteem — veeldunud süsivesiniku gaasiga (LPG) varustamine, mida tarnitakse korrapäraselt täidetavast mahutist ja mis levib objekti territooriumil.

Sellel ning teisel juhul gaasiveo varustamiseks nõutakse gaasiseadmete ja gaasitrasside paigaldust.

Gaasiseadmete hulka kuuluvad:
- gaasijaotus jaamad;
- gaasijaotus kohad;
- gaasiarvestus sõlmed;

Peamised gaasiseadmete tüübid:
- erinevat tüüpi (rotatsiooni, membraan, "koos" või "ilma" temperatuuri korrektoriteta);
- gaasireduktorite paigaldamine ja reguleerimine erineva gaasisurve ja gaasi tüüpide jaoks;
- torusulguri paigaldus;
- elektromagnitilisi klappe;
- juhtimisautomaatikat torusulguri abil välistel ja sistemistel gaasitorustikel;
- kontrollmõõteriistad (rõhumõõdikud, termoandurid jne.)
- kaitsevahendite paigaldamine elektrokeemilise korrosiooni;
- parima kütteseadmestiku paigaldamine;

Samuti seadmete paigaldamisel väga tähtis osa on:
- keevitus- või litsensitud tööde korraldamine, vajalikke gaasitrasside- ja seadmete rakendamiseks ja paigaldamiseks;
- kontroll trasside tiheduse ja püsivuse peale mittepurustavate meetodite abil;
- põkkide radiograafiline kontroll;
- surve "all" või "surveta" gaasitorustiku sisselõiged;
- gaasisõlme või gaasitorustiku järelvalveorganisse üleandmine;
- gaasi väljalaskmine.

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 159799 nädala jooksul: 160138 kuu jooksul: 160707