17.06.2024 14:08
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Ettevõttest

Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ on moodustatud eesti erakapitali baasil 2001. aastal. Ajavahemikul oktoobrist 2001 kuni oktoobrini 2008 oli Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ peamiseks tegevusalaks soojusenergia tootmine ja realiseerimine Narva-Jõesuu linna keskkütte regioonis. Ettevõtte tegevuse reorganiseerimise käigus läks see tegevusvaldkond üle aktsiaseltsile Fortum Termest (Adven Eesti AS) (täiendav informatsioon: www.adven.ee).

Alates 01.01.2009 on peamisteks teenusteks, mida Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ poolt oma klientidele osutatakse, alljärgnevad: 

* teenused maagaasi transportimisel (võrguteenus);

* maagaasi müük.

Ettevõtte tegevuspiirkonnaks on Narva-Jõesuu linna haldusterritoorium.

Maagaasi müüki ja võrguteenuste osutamist teostatakse ettevõtte poolt rajatud gaasivõrgustiku kaudu.

Oma tegevuses juhindub ettevõte Maagaasiseadusest, Kaugkütteseadusest, aga samuti tarnijatega ja teenusetarbijatega sõlmitud lepingutest.

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 163270 nädala jooksul: 163609 kuu jooksul: 164178