24.05.2024 16:03
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Maagaasi kvaliteeditunnistus

Eesti gaasisüsteemi haldur AS Elering määrab riigipiiril Eesti ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus tarnitava maagaasi keskmise koostise kvaliteeditunnistuse.

Eleringi maagaasi kvaliteeditunnistus on leitav: https://elering.ee/vorgugaasi-kvaliteet

või alloleval lehel.

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 159786 nädala jooksul: 160125 kuu jooksul: 160694