11.12.2019 19:23
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Hinnad

Maagaas

Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ hangib maagaasi aktisaseltsilt Eesti Gaas nende vahel sõlmitud ostu-müügilepingu alusel. Hangitava maagaasi hind muutub igakuiselt lepinguga kehtestatud valemi alusel, mille peamisteks komponentideks on:

а) raske kütteõli keskmine börsihind (1%-lise väävli sisaldusega) arvestuskuule eelneva 9 kuu jooksul;

b) kerge kütteõli keskmine börsihind (Gasoil 0,1) arvestuskuule eelneva 9 kuu jooksul;

c) Euro kurss USA dollari suhtes, mis on kehtestatud Euroopa Keskpanga poolt arvestuskuu viimasel pangapäeval;

d) gaasi  keskmine ülemine kütteväärtus arvestuskuus (kWh/m3).

Eelpool mainitud valemit rakendatakse Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ poolt arvestuste tegemisel maagaasi müümiseks vabatarbijatele (juriidilistele isikutele). Sel põhjusel muutubki maagaasi hind vabatarbijatele iga kuu ning seda sõltuvalt turusituatsioonist.

Maagaasi hinna muutumisest informeerib Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kodutarbijaid (eraisikud) ette mitte vähem kui 1 (üks) kuu enne uue hinna kehtima hakkamist (Maagaasi seadus, § 10 p. 9). Turusituatsiooni paranemisel (põhikomponentide börsihinna langemisel, mis määravad kindlaks gaasi sisseostuhinna ja/või USA dollari kursi langemise Euro suhtes). Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ jätab omale õiguse anda klientidele soodustust nende poolt ostetava maagaasi hinna osas. Sel juhul kajastub maagaasi faktiline hind kliendile esitataval arvel.

 

Võrguteenus

Alates 01.02.2019.a. kehtib uus võrguteenuse hind 0,10700 EUR/m3 (käibemaksuta) kooskõlastatud Konkurentsiameti 22.11.2018.a. otsusega nr 7-3/2018-145. Kuni selleni kehtib võrguteenuse hind  0,09900EUR/m3 (käibemaksuta) kinnitatud Konkurentsiameti 24.04.2018.a. otsusega nr 7-3/2018-057.

 

 

 


Visiitiarvesti
päeva jooksul: 71 nädala jooksul: 261 kuu jooksul: 1109