24.05.2024 16:52
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Hinnad

Hinnad

Alates 1. maist 2024 langeb Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ võrguteenuse hind. Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud uus võrguteenuse hind on 0,22084 €/m3 (senise 0,23893 €/m3 asemel). Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks. Hind on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 28.02.2024 otsusega nr 7- 3/2024 -010.

Alates 4. detsembrist 2023 muutub Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ võrguteenuse hind. Uus võrguteenuse hind on 0,23893 €/m3. Hind koos käibemaksuga on 0,286716 €/m3. Alates 01.01.2024 hind koos käibemaksuga on 0,291495 €/m3. Hind on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 26.09.2023 otsusega nr 7- 3/2023 -131.

Võrguteenuse hinnatõus tuleneb süsteemihalduri ASi Elering gaasi ülekandeteenuse hinnatõusust ja WACC-i muutusest.

Alates 01.01.2024 muutub Eestis käibemaksumäär. Senise 20% asemel rakendub uus määr 22%. Sellega seoses muutuvad kõik Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ erakliendi ja ärakliendi hinnad käibemaksumäära muutuse võrra. Detsembri eest esitatavad arved, mis väljastatakse jaanuarikuus, on veel täna kehtiva käibemaksumääraga. Uue käibemaksumääraga arved jõuavad klientideni veebruaris.

Gaasivaru varumakse

 01.05.2023 jõustunud maagaasiseaduse § 26⁷ ja § 26⁸ muudatused näevad ette, et alates 01.05.2023 kaetakse AS Eesti Varude Keskuse strateegilise gaasivaru haldamise kulud gaasivaru varumaksest.  Võrguettevõtja lisab varumakse määra tarbijale esitatavale võrguteenuse arvele koos gaasi aktsiisimäära ja võrguteenuse tasuga ning lisab neile kõigile ka käibemaksu. 

Varumakse määr väljendatuna eurodes megavatt-tunni müüdud gaasi kohta kehtestatakse üks kuu enne selle kehtima hakkamist majandus- ja taristuministri määrusega.

Alates 01.05.2023 on strateegilise gaasivaru makse määraks käibemaksuta 0,40 eurot/MWh.

 Alates 01.01.2024  on strateegilise gaasivaru makse määraks käibemaksuta 0,45 eurot/MWh.


Maagaasiaktsiis

Alates 01maist 2024 muutub maagaasi aktsiisimäär. Maagaasi uus aktsiisimäär on 0,04781 eurot/m3 (kuni 30.04.2024 on 0,04000 eurot/m3). Hinnale lisandub käibemaks.  

 Alates 1. maist 2020 kehtiv aktsiisimäär maagaasile, mida kasutatakse kütteainena või mootorikütusena on 0,04000 eurot/m3. Hinnale lisandub käibemaks.

 

 

 

 


Visiitiarvesti
päeva jooksul: 159800 nädala jooksul: 160139 kuu jooksul: 160708