10.12.2023 22:34
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Hinnad

Hinnad

Alates 01.01.2024 kuni 30.04.2024 on strateegilise gaasivaru makse määraks käibemaksuta 0,45 eurot/MWh.

Alates 4. detsembrist 2023 muutub Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ võrguteenuse hind. Uus võrguteenuse hind on 0,23893 €/m3. Hind koos käibemaksuga on 0,286716 €/m3. Hind on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 26.09.2023 otsusega nr 7- 3/2023 -131.

Võrguteenuse hinnatõus tuleneb süsteemihalduri ASi Elering gaasi ülekandeteenuse hinnatõusust ja WACC-i muutusest.

 Alates 1. novembrist 2023 muutub Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ võrguteenuse hind. Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud uus võrguteenuse hind on 0,18978 €/m3 (senise 0,18654 €/m3 asemel). Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks. Hind on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 01.08.2023 otsusega nr 7- 3/2023 -093.

 Alates 1. juulist 2023 muutub Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ võrguteenuse hind. Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud uus võrguteenuse hind on 0,18654€/m3 (senise 0,17712 €/m3 asemel). Võrguteenuse hinnale lisandub käibemaks. Hind on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud  05.04.2023 otsusega nr 7- 3/2023 -037.

 

Gaasivaru varumakse

 01.05.2023 jõustunud maagaasiseaduse § 26⁷ ja § 26⁸ muudatused näevad ette, et alates 01.05.2023 kaetakse AS Eesti Varude Keskuse strateegilise gaasivaru haldamise kulud gaasivaru varumaksest.  Võrguettevõtja lisab varumakse määra tarbijale esitatavale võrguteenuse arvele koos gaasi aktsiisimäära ja võrguteenuse tasuga ning lisab neile kõigile ka käibemaksu. 

Varumakse määr väljendatuna eurodes megavatt-tunni müüdud gaasi kohta kehtestatakse üks kuu enne selle kehtima hakkamist majandus- ja taristuministri määrusega.


Alates 01.05.2023 on strateegilise gaasivaru makse määraks käibemaksuta 0,40 eurot/MWh.

 

Maagaasiaktsiis

 Alates 01.05.2020 kehtiv aktsiisimäär maagaasile, mida kasutatakse kütteainena või mootorikütusena on 0,04000 eurot/m3.

 

 

 


Visiitiarvesti
päeva jooksul: 140672 nädala jooksul: 141011 kuu jooksul: 141580