14.08.2022 19:16
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Kodutarbijatele

 

Maagaasi müügi piirhind kodutarbijatele, mis kehtib  alates 01.02.2022      KM-ta, eurot/m3                           KM-ga eurot/m3          
 Maagaasi  müügi piirhind kodutarbijatele  2,50  3,00
     

 

Maagaasi müügi piirhind kodutarbijatele, mis kehtib alates 01.01.2022                                          

  KM-ta,eurot/m³                         

  KM-ga, eurot/m³                   
Maagaasi müügi piirhind kodutarbijatele 1,20 1,4400
     

 Juhime Teie tähelepanu, et tegelik maagaasi müügihind arvutatakse 2022.aasta jooksul järgmise valemi alusel:

 G = (TTF + 1,5 ) * Qi /1000, kus

 

 G – gaasi hind arvestuskuus, eur/m3

 TTF - „TTF“ on väljaande „Argus European Natural Gas“ poolt Arvestusperioodile eelneva kalendrikuu viimasel tööpäeval avaldatud „TTF front month“ indeks, või seda asendav indeks; eur/MWh 

 1,5 – koefitsient, eur/MWh

 *   -  korrutis

Qi – arvestuskuu tegelik ülemine kütteväärtus, kWh/m³. Müüja avalikustab oma kodulehel arvestuskuu Gaasi kvaliteeditunnistuse arvestuskuule järgneva kuu teisel tööpäeval. Sellega saab tutvuda avades veebilingi http://www.alfatom.ee/ee/gaas/teenused/gaasi-kvaliteedi-tend

 / -  jagamine

 Gaasihinnale lisandub käibemaks.

Maagaasi  aktsiisi hind , mis kehtib kuni    30.04.2023

KM-ta, eurot/m³ KM-ga, eurot/m³
 Maagaasi  aktsiisi hind 0,040 0,048
     

 

 

 

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 89941 nädala jooksul: 90280 kuu jooksul: 90849