03.12.2022 18:08
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Lisateenused
 Teenus Hind KM-ta, eurot Hind KM-ga, eurot
Projekti koostamiseks tehniliste tingimuste väljastamine (gaasivõrgu liitumislepingu olemasolul) tasuta
Detailplaneeringu koostamiseks tehniliste tingimuste ja lähteandmete väljastamine 30,00 36,00
Projekti kooskõlastamine (gaasivõrgu liitumislepingu olemasolul) tasuta
Geodeetilise alusplaani kooskõlastamine 30,00 36,00
Projekti kooskõlastamine 30,00 36,00
Gaasivarustuse ja/või võrguühenduse katkestamine lepingu tingimuste rikkumisel tarbija poolt (sulgeseadme kinnikeeramine) 30,00 36,00
Gaasivarustuse ja/või võrguühenduse taastamine kui tarbija poolt on katkestamise põhjused kõrvaldatud (sulgeseadme avamine) 70,00 84,00
Esindaja väljakutsumine tööde teostamise kohale gaasitorustiku kaitse vööndis, tööajal 50,00 60,00
Esindaja väljakutsumine tööde teostamise kohale gaasitorustiku kaitse vööndis, väljaspool tööaega 75,00 90,00
Mõõtevahendi esmane plombeerimine tasuta
Mõõtevahendi korduv plombeerimine kliendi tellimusel (sisaldab 1 plommi hinda) 20,00 24,00
Lisa plommi paigaldamine 5,00 6,00
Visiitiarvesti
päeva jooksul: 103934 nädala jooksul: 104273 kuu jooksul: 104842