03.12.2022 16:52
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Maagaasi üldteenuse hind

Alates 01.01.2023 arvutatakse 1m3 maagaasi üldteenuse hind järgmise valemiga:           

 G = (TTFI + 15) * Qi /1000

kus

G – gaasi hind, eur/m3

TTFI on ICE börsil vastava Arvestusperioodi kohta avaldatud viimane indeks „TTF Natural Gas Index (TTFI)“. Nimetatud indeks nähtav veebilehel https://www.theice.com/marketdata/reports/282.

 15 – koefitsient, eur/MWh

 *   -  korrutis

 Qi – arvestuskuu tegelik ülemine kütteväärtus, kWh/m³. Müüja avalikustab oma kodulehel arvestuskuu Gaasi kvaliteeditunnistuse arvestuskuule järgneva kuu teisel tööpäeval. Sellega saab tutvuda avades veebilingi http://www.alfatom.ee/ee/gaas/teenused/gaasi-kvaliteedi-tend

 / -  jagamine

 

Hinnale lisandub käibemaksAlates 01.01.2022 arvutatakse 1m3 maagaasi üldteenuse hind järgmise valemiga:        

  

 G = (TTF + 4) * Qi /1000

kus

G – gaasi hind, eur/m3

TTF - „TTF“ on väljaande „Argus European Natural Gas“ poolt Arvestusperioodile eelneva kalendrikuu viimasel tööpäeval avaldatud „TTF front month“ indeks, või seda asendav indeks; eur/MWh 

 4 – koefitsient, eur/MWh

 *   -  korrutis

 Qi – arvestuskuu tegelik ülemine kütteväärtus, kWh/m³. Müüja avalikustab oma kodulehel arvestuskuu Gaasi kvaliteeditunnistuse arvestuskuule järgneva kuu teisel tööpäeval. Sellega saab tutvuda avades veebilingi http://www.alfatom.ee/ee/gaas/teenused/gaasi-kvaliteedi-tend

 / -  jagamine

 Hinnale lisandub käibemaks.

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 103881 nädala jooksul: 104220 kuu jooksul: 104789