03.12.2022 18:29
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
„TTF front month“ indeks
     Arvestuskuu        

Arvestuskuule eelneva kuu

viimasel tööpäeval avaldatud

„TTF front month“ indeks

(eur/MWh)

                          

   

Gaasi tegelik   ülemine

kütteväärtus  arvestuskuus

KWh/m3 

 Alus: Maagaasi kvaliteedi

tunnistus - AS Elering                     

 01.21  16,252  10,56
 02.21  20.368  10.53
 03.21  17.294  10.54
 04.21  17.524  10.48
 05.21  20.441  10.46
 06.21  24.982  10.46
 07.21  29.131  10.47
 08.21  35.987  10.43
 09.21  44.513  10.43
 10.21  65.448  10.46
 11.21  90.247                         10.46
 12.21  82,708                         10.45
 01.22                  113,024                         10.47
 02.22                   84,807                         10,47
 03.22                   80,006                         10,46
 04.22                  129,094  10,54
 05.22                  100,689                         10,49
 06.22                  93,027                         10,57
 07.22                  109,925                         10,66
 08.22                  171,578                         10,66
 09.22                  231,884                          10,65
10.22                  202,577                          10,70
11.22                  132,40                           10,68
     
Visiitiarvesti
päeva jooksul: 103946 nädala jooksul: 104285 kuu jooksul: 104854