30.09.2023 16:37
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
TTF Natural Gas Index (TTFI)
     Arvestuskuu        

TTFI on ICE börsil vastava Arvestusperioodi kohta avaldatud viimane indeks „TTF Natural Gas Index (TTFI)“   (eur/MWh)

         

                          

   

Gaasi tegelik   ülemine

kütteväärtus  arvestuskuus

KWh/m3 

 Alus: Maagaasi kvaliteedi

tunnistus - AS Elering                     

 01.23  117,725 10,75 
 02.23 64,779  10,57 
 03.23 53,182  10,73 
 04.23  43,974  10,59 
 05.23  42,529  10,80 
 06.23 32,234  10,86 
 07.23 32,118  10,98
 08.23  29,867 10,79 
 09.23  34,711   
 10.23    
 11.23    
 12.23    
     
Visiitiarvesti
päeva jooksul: 134197 nädala jooksul: 134536 kuu jooksul: 135105