24.05.2024 17:30
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumiseks palume Teid esitada vastav avaldus. Avalduse blanketi leiate selle lehe allpool. Täidetud avalduse võite esitada meile posti teel, e-posti teel, faksiga või isiklikult Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ esindajale.

Pärast Gaasivõrguga liitumiseks esitatud avalduse kättesaamist esitatakse Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ poolt Teile pakkumise liitumistingimustega, millesse on märgitud:

* liitumispunkti asukoht;

* gaasisurve liitumiskohas;

* gaasi maksimaalne kulu liitumiskohas (m3/tund);

* tingimused maagaasi tarbimise arvestuseks seadme paigaldamisele;

* võrgu teeninduspiirid;

* liituja ja võrguettevõtte kohustused;

* muud tingimused (vajaduse korral);

* liitumistingimuste kehtivusaeg.

Liitumistingimustele lisatakse gaasivõrguga liitumistasu maksumuse kalkulatsioon.

Pärast tingimuste kooskõlastamist sõlmivad pooled lepingu gaasivõrguga liitumiseks.

Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ korraldab vastavalt sõlmitud gaasivõrguga liitumise lepingule gaasitrassi projekteerimine ja ehitamine kuni liitumispunktini. Liitumispunkt koos tehniliste andmetega (rõhk ning maksimaalne gaasi tarbimise kogus) on märgitud gaasivõrguga liitumise lepingus. 

Vastavalt sõlmitud gaasivõrguga liitumise lepingule Liituja projekteerib ning ehitab oma vahenditest gaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid.

Pärast kui Liitujale kuuluv paigaldis on projekteeritud ning ehitatud esitab Liituja Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ'le Inspecta Estonia OÜ või Tehnoauditi OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti koopia ning avalduse  gaasi avamiseks. Avaldus esitatatkse e-postile gaas@alfatom.ee   5 tööpäeva enne planeeritavat gaasi avamist

 Pärast akti(de) koopia(de) ning avalduse kättesaamist sõlmivad pooled lepingu võrguteenuste osutamiseks ja maagaasi müümiseks.

Konkurentsiameti poolt kinnitatud gaasivõrguga liitumistasu maksumuse arvestuse metoodikaga ja võrguteenuste osutamise tüüptingimuste ja maagaasi müügilepingu tüüptingimuste kodutarbijatele lepinguvormidega võib tutvuda selle lehe allpool.

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 159809 nädala jooksul: 160148 kuu jooksul: 160717