29.02.2024 16:01
Alfatom Gaasi ja Soojus OÜ
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasivõrkude, kõrg ja keskmise surve gaasijuhtmete ehitus ja paigaldus, kanalisatsiooni ja veetorude paigaldus, gaasiseadmete tarne ja paigaldus, projekteerimine

Kontaktid +372 35 66470
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Infrapuna küttesüsteemid

Üldine gaasi infrapuna küttesüsteemide klassifitseerimine jaotab:

- Heledad kõrgetemperatuursed (kiirguse temperatuuriga üle 1000°С);
- Heledad keskmise temperatuuriga (800–1000°С);
- Katalüütilised madala temperatuuriga (600–800°С);
- Tumedad (400–600°С) ja supertumedad (200–400°С);


Kuid kõige sagedamini võib kuulda ainult heledatest või tumedatest masinatest. Heledate hulka kuuluvad kõik süsteemid kiirguse temperatuuriga, aga teiste juurde - kiirguse temperatuuriga kuni 600°С.

 

Sisuliselt, heledate ja tumedate süsteemide eristavaks tunnuseks on väljapääsul avatud leegi olemasolu. Kui sellised on olemas, siis kiirgavad soojusvarustus süsteemid kutsutakse heledateks, aga  vastasel juhul - tumedateks.
Heledad süsteemid
Heledates infrapuna-kütteseadmetes toimetakse surve all olev gaas pihusti kaudu põleti töökambrisse, kus ta seguneb samuti sinna toimetava õhuga; segu põlemine toimub kiirguril keraamilistest plaatidest.
Heledad kiirgurid töötavad nagu kõik teisedki gaasi infrapunased aparaadid, veeldatud- ja maagaasil.

Võib eraldada erinavat tüüpi heledaid süsteeme:
- ülekandvad infrapuna küttesüsteemid, mis teistest tihedamini leiavad tarvitamise avatud ja poolavatud kohviku platsil, erinevatel laudadel õueaiamaal;
- tehnoloogilised põletid mõnede tehnoloogiliste protsseside kindlustamiseks, näitseks metalli kuumutus, vagunite, lennukite sulatamine;
- põllumajanduslikud põletid - brooderid;
Heledate küttesüsteemide optimaalsed võimsused asuvad alal 2 kW kuni 30 kW. 30 kW-se läve ületamine viib põleti kesta ränkade koormadeni ja nagu selle deformatsiooni tulemus, et see omakorda kutsub esile (antonüüm - hermetiseerimine) keraamiliste plaatide põkkidel, nende ebaühtlase kuumenemist ja keraamika kiiret väljalöömist.

 Tumedad süsteemid
Gaasitõrvik tumedates infrapunastes kuumendamise süsteemides peitub kiirguri sees kuumuskindlast terasest valmistatud toru. Tumedad kiirguse soojusvarustuse süsteemid võivad olla modulaarsed, plokilised ja ohjad. Modulaarsed kasutatakse efektiivselt piirkonna soojendamise korraldamisel - eraldiolevaid töökohti, kovhiku laudu. Lühikesed kiirgurid võivad olla sirged (või joonelised) ja U-kujulise vormiga, (sirgete) kiirgurite arvu järgi – tavaline ja kahekordne. Lühikeste süsteemide võimsus paikneb tavaliselt alal 10-60 kW, pikaulatuslikke võimsus - kuni 500 kW.
Tumedate süsteemide puudusteks on keerulisus paigalduses, võrreldes heledate küttesüsteemidega, suitsu ärajuhtimise vajadus ja lõõri tuuluti töö väga agressiivses keskkonnas, mis tihti läheb rikki.

Infrapuna küttesüsteemid - praktiliselt ei oma konkurentsi gaasikulu efektsiivsuses/temperatuuri režiim tootmisjaoskondades või halvasti soojendatud hoonetes ja lagede pikkusega rohkem kui 5 meetrit.

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 149209 nädala jooksul: 149548 kuu jooksul: 150117