21.01.2022 22:04
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Vabatarbijatele

 

Peamiste näitajate muutuste dünaamika, mis mõjutavad maagaasi hinda
 

arvestuskuule eelneva kuu viimasel tööpäeval avaldatud „TTF front month“ indeks  

(eur/MWh) 

Gaasi tegelik  ülemine kütteväärtus arvestuskuus (kWh/m3)

 

 

Arvestus-

kuu

 alus:

„Argus European Natural Gas“ 

alus: Maagaasi kvaliteedi tunnistus - AS Elering     

 

      

01.21

16.252 10.56    

02.21

20.368 10.53    

03.21

 17.294 10.54    

04.21

17.524 10.48    

05.21

20.441 10.46    

06.21

24.982 10.46    

07.21

29.131 10.47    

08.21

35.987 10.43    

09.21

44.513 10.43    

10.21

65.448 10.46    

11.21

 90.247  10.46     

12.21

82.708 10.45     

01.22

113,024      
         
         

 

 

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 58308 nädala jooksul: 58647 kuu jooksul: 59216