07.08.2020 20:52
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Vabatarbijatele

 

Peamiste näitajate muutuste dünaamika, mis mõjutavad maagaasi hinda
 

Arvestuskuule eelneva 9 kuu keskmine 1% masuut (USD/tonn)

Arvestuskuule eelneva 9 kuu keskmine Gasoil 0,1 (USD/tonn)

EUR ja USD kurss arvestuskuule eelneva kuu viimasel pangapäeval

Gaasi tegelik keskmine ülemine kütteväärtus arvestuskuus (kWh/m3)

arvestuskuule eelneva kuu viimasel tööpäeval avaldatud „Gaspool front month“ indeks  

(eur/MWh) 

Arvestus-

kuu

Alus: Platt's European Marketscan / Barges FOB ARA

Alus: Platt's European Marketscan/ Barges FOB ARA Alus: Euroopa Keskpank

alus: Maagaasi kvaliteedi tunnistus - AS Elering   

 alus:

„Argus European Natural Gas“ 

      

12.19

375,64 580,87 1,0982  10,47  15,932

11.19

377,82 583,10 1,1154  10,48 15,185

10.19

 375,42 580,92  1,0889  10.59 12,611 

09.19

373,40 575,73 1,1036 10.50  10,939

08.19

381,47 582,75 1,1151 10,44  10,793

07.19

389,29 597,80 1,1380 10,48  10,910

06.19

395,38 611,73 1,1151 10,45  13,557

05.19

398,16 615,00 1,1218 10,42  15,331

04.19

399,97 617,42 1,1235 10,45  16,00

03.19

402,06 622,71 1,1416 10,48  18,294

02.19

405,09 631,15 1,1488 10,47  21,765

01.19

407,76 639,95 1,1450 10,47  23,849

 

         

 

 

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 130 nädala jooksul: 583 kuu jooksul: 909