30.09.2023 15:33
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Vabatarbijatele

 

Peamiste näitajate muutuste dünaamika, mis mõjutavad maagaasi hinda
 

TTFI on ICE börsil vastava Arvestusperioodi kohta avaldatud viimane indeks „TTF Natural Gas Index (TTFI)“   (eur/MWh)

Gaasi tegelik  ülemine kütteväärtus arvestuskuus (kWh/m3)

Arvestus-

kuu

 

alus: Maagaasi kvaliteedi tunnistus - AS Elering   

01.23

 117,725 10,75

02.23

 64,779 10,57 

03.23

 53,182 10,73

04.23

 43,974  10,59 

05.23

 42,529  10,80

06.23

 32,234   10,86

07.23

32,118  10,98 

08.23

 29,867 10,79 

09.23

34,711   

 

   

 

 

 

 

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 134190 nädala jooksul: 134529 kuu jooksul: 135098